hi,歡迎來到華秋商城 收藏我們客服熱線:400-990-8686
我的購物車 0
首頁所有產品電感器 當前“電感器”共 2149 條相關庫存
  • 品牌

    清除

應用篩選
下載表格 每頁顯示:
圖片原廠型號品牌描述庫存參考價格
MS74-470MTMS74-470MTFH
風華高科
7.3x7.3x4.2 47uH ±20% DCR=260mΩ 0.88A
數據手冊

現貨:2000

可訂期貨

¥0.686

立即購買
MS127-470MTMS127-470MTFH
風華高科
12.2x12.2x7.5 47uH ±20% DCR=100mΩ 2.5A
數據手冊

現貨:964

可訂期貨

¥0.8624

立即購買
MS127-330MTMS127-330MTFH
風華高科
12.2x12.2x7.5 33uH ±20% DCR=64mΩ 3.2A
數據手冊

現貨:1705

可訂期貨

¥1

立即購買
PRS6045-100MTPRS6045-100MTFH
風華高科
6.0x6.0x4.5 10uH ±20% DCR=47mΩ 3.2A
數據手冊

現貨:1480

可訂期貨

¥0.2921

立即購買
PRS5045-101MTPRS5045-101MTFH
風華高科
5.0x5.0x4.5 100uH ±20% DCR=620mΩ 0.75A
數據手冊

現貨:1455

可訂期貨

¥0.2945

立即購買
PRS6045-220MTPRS6045-220MTFH
風華高科
6.0x6.0x4.5 22uH ±20% DCR=115mΩ 2.05A
數據手冊

現貨:4500

可訂期貨

¥0.3128

立即購買
VLU1012-101KBVLU1012-101KBFH
風華高科
直插 10*12 100μH ±10%
數據手冊

現貨:10000

可訂期貨

¥0.6468

立即購買
LQW18CNR56J00DLQW18CNR56J00DMurata
村田
0603 560nH ±5% DCR=480mΩ 450mA SRF=540MHz
數據手冊12

現貨:4000

可訂期貨

¥0.4149

立即購買
LQM18PN3R3MFRLLQM18PN3R3MFRLMurata
村田
0603 3.3uH ±20% DCR=438mΩ 700mA SRF=60MHz
數據手冊

現貨:3980

可訂期貨

¥0.3118

立即購買
LQG15HN1N8S02DLQG15HN1N8S02DMurata
村田
0402 1.8nH ±0.3nH DCR=80mΩ 900mA SRF=6GHz
數據手冊

現貨:10000

可訂期貨

¥0.0262

立即購買
MLG0603P2N3BT000MLG0603P2N3BT000TDK
0201 2.3nH ±0.1nH DCR=200mΩ [email protected] 600mA SRF=7.5GHz
數據手冊

現貨:15000

可訂期貨

¥0.0126

立即購買
MLG0603P2N9BT000MLG0603P2N9BT000TDK
0201 2.9nH ±0.1nH DCR=200mΩ [email protected] 500mA SRF=7.5GHz
數據手冊

現貨:14900

可訂期貨

¥0.0126

立即購買
NLCV32T-6R8M-PFNLCV32T-6R8M-PFTDK
1210 6.8uH ±20% DCR=270mΩ [email protected] 530mA SRF=38MHz
數據手冊

現貨:2000

可訂期貨

¥0.1797

立即購買
NLCV32T-6R8M-EFRDNLCV32T-6R8M-EFRDTDK
1210 6.8uH ±20% DCR=290mΩ [email protected] 700mA SRF=38MHz
數據手冊

現貨:1990

可訂期貨

¥0.451

立即購買
NLV32T-680J-EFNLV32T-680J-EFTDK
1210 68uH ±5% DCR=9Ω [email protected] 50mA SRF=12MHz
數據手冊

現貨:9

¥0.2735

立即購買
NLV32T-560J-PFNLV32T-560J-PFTDK
1210 56uH ±5% DCR=8Ω [email protected] 55mA SRF=13MHz
數據手冊

現貨:2000

可訂期貨

¥0.1441

立即購買
LQP15MN5N1B02DLQP15MN5N1B02DMurata
村田
0402 5.1nH ±0.1nH DCR=700mΩ 140mA SRF=6GHz
數據手冊

現貨:10000

可訂期貨

¥0.1066

立即購買
LQP03TNR15H02DLQP03TNR15H02DMurata
村田
0201 150nH ±3% DCR=9Ω 80mA SRF=880MHz
數據手冊

現貨:15000

可訂期貨

¥0.0215

立即購買
LQP03TG1N8B02DLQP03TG1N8B02DMurata
村田
0201 1.8nH ±0.1nH DCR=200mΩ 500mA SRF=12.5GHz
數據手冊

現貨:15000

可訂期貨

¥0.0138

立即購買
LQP03TG2N7B02DLQP03TG2N7B02DMurata
村田
0201 2.7nH ±0.1nH DCR=250mΩ 450mA SRF=11GHz
數據手冊

現貨:14950

可訂期貨

¥0.0118

立即購買
NLV32T-180J-PFNLV32T-180J-PFTDK
1210 18uH ±5% DCR=3.3Ω [email protected] 120mA SRF=20MHz
數據手冊

現貨:2000

可訂期貨

¥0.1574

立即購買
MLG0603P2N7CTMLG0603P2N7CTTDK
0201 2.7nH ±0.2nH DCR=0.2Ω [email protected] 500mA SRF=7.5GHz 應用:智能手機
數據手冊

現貨:254900

可訂期貨

¥0.0064

立即購買
MLG0603P5N6STMLG0603P5N6STTDK
0201 5.6nH ±0.3nH DCR=0.4Ω [email protected] 350mA SRF=4GHz 應用:智能手機
數據手冊

現貨:255000

可訂期貨

¥0.0064

立即購買
FHW1210IF1R0KSTFHW1210IF1R0KSTFH
風華高科
1210(3225公制) 1uH ±10% DCR=0.3Ω [email protected] 450mA SRF=220MHz 應用:視頻設備
數據手冊12

現貨:3990

可訂期貨

¥0.281

立即購買
VHF201209H6N8JTVHF201209H6N8JTFH
風華高科
0805 6.8nH ±5% DCR=0.35Ω [email protected] 400mA SRF=4.2GHz 應用:高頻回路
數據手冊12

現貨:7840

可訂期貨

¥0.0436

立即購買
面包车卖雪糕不赚钱